Shortbreak Studios


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Informujemy iż „Shortbreak Studios” spółka cywilna realizuje projekt pn. „Udział firmy Shortbreak w Konferencji GDC”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Nr. umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.05.02-00-121/13-00

Wartość całkowita projektu: 17 235,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 16 200,00 zł

Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu udziela:

Karina Puchała
Tel. 62/737 27 48
e-mail: bizdev@shortbreakstudios.com

Our website uses cookies. We need them for statistical purposes and to save user preferences and individual needs.
You can change the way cookies work for you in your browser's settings.X