Shortbreak Studios


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Informujemy iż „Shortbreak Studios” spółka cywilna realizuje projekt pn. „Udział firmy Shortbreak w Konferencji GDC”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Nr. umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.05.02-00-121/13-00

Wartość całkowita projektu: 17 235,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 16 200,00 zł

Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu udziela:

Karina Puchała
Tel. 62/737 27 48
e-mail: bizdev@shortbreakstudios.com